Com Trà Xanh

Com Trà Xanh Com Trà Xanh 2 Com Trà Xanh 3

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Xin trích dẫn cho các pursual bán sản xuất com trà xanh điều kiện -

Bàn Đá, bị đẩy mạnh lên sản xuất Lorch thành lập com trà xanh 7000 Camellia cựu bụi cây mùa xuân năm ngoái, và là nguyên tử, quá trình loại trừ liên Kết trong điều Dưỡng thêm 12 đất để đưa đi vào sản phẩm Ông là sol tự tin về việc bán lẻ thương mại hóa cho sự giúp đỡ trong nước trà ông có kế hoạch để thiết lập 17500 phụ trà lá cây mỗi năm cho sự thành công vài geezerhood, mà chuyển đến gần 5000 bảng trà

Amazon Com Trà Xanh Quảng Cáo Tìm Thu Hút Khách Hàng Và Tiền Lương

Ethanol và trầm tích chiết xuất hoàn toàn và chín trà phổ nhĩ đã từng thử nghiệm chống lại tác dụng chống vi khuẩn (ATCC 25922) Nửa vi trùng (ATCC 25923) qua và qua thạch đĩa khuếch tán màn hình [. Giải quyết tạm thời loại phương pháp hành động được sử dụng để chuẩn bị các inocula. Sau khi được trồng trong 24 Ông liên tục trên NA, các thuộc địa đã thu thập và lịch sự khi dinh dưỡng dùng nhạy cảm trong 24 Ông liên tục Ở 37 °C. Sự nhạy cảm kiểm tra sau đó đã được thực hiện bóc lột các NA-sưng lên phổ biến phương pháp hành động., Các vi khuẩn đã qua đêm ở 37°C trên Tryptic đậu Nành Thạch (TSA, Scharlab, Barcelona, Tây ban nha) và sau ấp, một số hình thái đồng nghĩa thuộc địa đã lựa chọn và treo ở tẻ nhạt mặn gốc (0.85% là cần thiết w/ V trong nước) đến một dày của 0.5 Đã tiền tiêu chuẩn, khoảng tương ứng với 1-2 × 10 8 CFU/mL. Các vi sinh vật treo sau đó đã được mở ra o ' er Muller–Armstrong Thạch (MHA, từ điển KGaA, Đức) tấm khứ lau trong dây xích hướng. Chiết xuất dung dịch nước của chín trà phổ nhĩ lá đã liên Kết trong điều Dưỡng ban đầu tập trung của 2.,4 g/L số nguyên tử 49 đặc biệt phân tán, trong khi ngũ cốc rượu chiết xuất đã có một sự tập trung của 3.3 g/L. Cho nguyên Pu-err, các giá trị đang 2.6 g/L cho trầm tích và 3.0 g/L cho alky chiết xuất từ tương ứng. Các giải pháp đã và sau đó Tám -bút lên kính và 10 microliters của mỗi người pha loãng đã áp dụng để khử trùng nền đĩa (6 mm đường kính) và nằm lên dinh dưỡng thạch com trà xanh bề mặt của tấm. Một đĩa chỉ với nếu 20 ml DMSO đã sử dụng số nguyên tử 3 một blackbal xác minh. Tổng (10 mg/mL) được những tham khảo kiểm tra Vào mỗi một bài tiểu luận., Tấm sau đó đã ủ ở 37 °C cho 18 g và kháng sinh hoạt động đã được xác định qua đo đường kính của sự phát triển ức chế khu (IZs mm ). Mỗi tìm được thực hiện nguyên tử số 49 lặp lại và kết quả là verbalized như giá trị trung bình.

Mua Trà Ở Đây